Բիզնեսի համար Էներգախնայողության և Վերականգնվող Էներգետիկայի Լավագույն Փորձի Ձեռնարկ

Բիզնեսի համար Էներգախնայողության և Վերականգնվող Էներգետիկայի Լավագույն Փորձի Ձեռնարկը Վրաստանում նախատեսված է օգնելու ստանալ գիտելիքներ էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտներում: Այս ձեռնարկը նախատեսված է բոլորի համար:
 
Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ներդրումները կարող են լինել շահավետ, ապահովելով ավելի քան 25% ներքին շահութաբերության նորմ, նվազեցնելով էներգիայի սպառումը, կրճատելով ծախսերը և բարելավելով ձեռնարկության մրցունակությունը և շահութաբերությունը: Այս ոլորտում ներդրումները հիմնականում ցածր ռիսկային են, կարող են բարելավել արտադրանքի որակը և արագ կիրառելի են: Ավելին, դրանք նվազեցնում են ջերմոցային գազերի արտանետումները և կարող են նպաստել տնտեսական գործունեության զարգացմանը: